Motivácia

Ak sa hlbšie zamyslím nad svojím konceptom budovania firmy či startupu, prvá otázka, ktorú by som si mal pri projekte položiť je: Prečo by som to mal vlastne robiť? Aká je moja motivácia? V tomto…

Ideálny produkt

Ideálny produkt je ďalšou dôležitou časťou môjho konceptu budovania firmy. Som totiž presvedčený o tom, že firma môže byť skutočne úspešná len vtedy, ak jej produkt či služba spĺňa určité špecifiká. Niektoré z nich som…

Firmy ktoré nerastú

Dnes by som rád nadviazal na predošlý blog “Absencia jednorožcov”. Situácia sa totiž nedá vystihnúť len vetou “ nie sú peniaze, nie je burza, nie sú jednorožci”. Nedostatok peňazí je jednou, ale nie jedinou príčinou…

Vízia firmy

Vízia je základ. Firmy ako Google, Apple, Tesla alebo Facebook, ktoré majú unikátne vízie, priťahujú najlepšie mozgy na svete. Ďalšou vlastnosťou, ktorú tieto firmy majú je, že sa vždy snažia vytvoriť nový štandard. Pred 20…