Motivácia

Ak sa hlbšie zamyslím nad svojím konceptom budovania firmy či startupu, prvá otázka, ktorú by som si mal pri projekte položiť je: Prečo by som to mal vlastne robiť? Aká je moja motivácia? V tomto blogu by som rád tieto otázky analyzoval. Na úvod ale musím spomenúť odlišný pohľad na to, čo to vlastne startup je. Použijem inú definíciu, ako v predošlých blogoch. Môj obľúbený autor a podnikateľ Eric Ries vo svojej knihe Lean Startup definuje startup takto:

Startup je ľudmi tvorená inštitúcia, určená k vytvoreniu nového produktu alebo služby za extrémne neistých podmienok.

Šikovných ľudí nájdeme v mnohých firmách. Ich motivácia prečo pracujú práve v nimi zvolenej firme je často odlišná. Odlišné sú aj podmienky, v ktorých pracujú. Podľa hore uvedenej definície sa teda ponúka otázka. Prečo by sa ľudia, sami a dobrovoľne, vystavovali extrémnemu riziku? Pokojne predsa môžu chodiť do práce, ktorá ich baví, je stabilná a nevyžaduje si extrémne nasadenie. Odpoveď môže byť veľmi jednoduchá. Preto, že tvoriť skvelé veci dáva niektorým ľudom zmysel. Pretože každý človek je iný. Niekoho riziko a vystupovanie z komfortnej zóny dokáže vybudiť k dobrým výkonom.

Startup nie je maratón a nie je to ani šprint. Startup je maratón, ktorý bežíte šprintom.

Inovácia

Ak pracujete v nejakej nadnárodnej korporácii, zabehnutej firme alebo stabilnom biznise, zrejme sa musíte podriaďovať postupom, ktoré pred rokmi vymyslel niekto iný. Pracovať podľa zabehnutých pravidiel je super vec. Niekedy sa ale môže stať, že rôzne smernice, nariadenia, nepísané aj písané pravidlá a procesy už nemusia úplne reflektovať súčasný svet biznisu. Čo je ešte horšie, môžu byť tak zastaralé, že firme škodia. Zamestnanci si to síce uvedomujú, ale väčšinou s tým nič neurobia. Jednoducho nemôžu. Dôsledkom takejto situácie je frustrácia. Motivácia sa mení na demotiváciu. V startupoch je to zvyčajne naopak. Nielen že môžete zastaralé a nefungujúce modely meniť. Vy ich meniť musíte. To je presne to, čo sa od Vás očakáva. Kreatívna činnosť a inovácia sú nevyhnutnou súčasťou budovania startupu.

Zmena

Nemáte radi zmeny? V tom prípade je startup to posledné miesto, kde by ste mali pracovať. V zabehnutej spoločnosti sa väčšinou neustála zmena pokladá za niečo nežiadúce. V startupe je zmena neoddeliteľnou súčasťou procesu budovania. Je nevyhnutná a dokonca žiadúca. Ak meníte zastaralé modely fungovania za prístupmi nové, musíte ich vymyslieť, implementovať a otestovať. Ak fungujú, tak je to skvelé, ak nefungujú, zahodíte ich a postup opakujete znova. Takýmto spôsobom postupujete neustále. Fantastické na tom je, že proces inovácie nikdy nekončí. Hovorí sa síce, že to čo funguje sa nemá meniť. V startupoch ale inovujete neustále. Neustále vymýšľate, testujete a implementujete nové veci. Niektorých ľudí táto činnosť napĺňa. Je zaujímavé sledovať, ako sa Vaša myšlienka realizuje v priebehu niekoľkých dní. Za výsledky nesiete zodpovednosť, ale na rozdiel od väčšiny firiem sa chyby neberú ako negatívum, ale ako nevyhnutná súčasť procesu učenia a zdokonaľovania.

Spoločnosť

Startupy priťahujú ľudí, ktorí sa chcú učiť nové veci. Preto je veľmi pravdepodobné, že ak sa v takej spoločnosti ocitnete, tak Vás to profesionálne posunie na vyššiu úroveň. Mantrou startupového sveta je neustála inovácia. Tá sa ale nevzťahuje len na technológie. V moderných firmách je technologická inovácia len prostriedkom inovácií fundamentálnych. Inovujú sa procesy, spôsob myslenia aj komunikácia. Otázka znie, kde inde by kreatívni ľudia mali pracovať, ak nie v spoločnosti, kde sa búrajú stereotypy.

Peniaze

Peniaze ako motivácia sú trochu problematická téma. Ak sú jediným, čo človeka motivuje pracovať, tak sa väčšinou výsledok nedostaví. Môžeme ich ale brať, ako relevantný faktor. Ak sa človek hlási do zamestnania na konkrétnu pozíciu, predpokladá sa, že na ňu má kvalifikáciu a schopnosti. Tieto schopnosti majú na trhu práce určitú hodnotu. Táto hodnota sa dá vyjadriť peniazmi. Povedzme , že ako softwarový inžinier, dizajnér, márkeťák či obchodník máte nejakú cenu. Vaša cena na trhu práce je rovnaká ako pre startup, tak pre štandardnú firmu. Jeden rozdiel v ocenení schopností tu však je. Startupy totiž svojich zamestnancov motivujú aj trochu inou formou. Ponúkajú im možnosť spolu podieľať sa na úspechu vo forme získania podielu vo firme.

Skutočné ohodnotenie

Vlastniť časť firmy je obrovským benefitom hlavne preto, že Vám v prípade jej úspechu generuje peniaze aj dávno potom, čo už pre ňu nepracujete. Podiel vo firme je skrátka aktívum. Rovnako, ako keď investujete peniaze do rôznych fondov, akcií alebo dlhopisov, môžete investovať aj do firmy, ktorej ste súčasťou. Rozdiel je v tom, že za túto investíciu neplatíte peniazmi, ale svojou prácou. Podiel vo firme (equity), sa v jej rannej fáze delí podľa prínosu. V neskoršej fáze dostávajú zamestnanci opcie na akcie (stock options). Opcia je predkupné právo, ktoré jeho držiteľa oprávňuje získať predom určené množstvo akcií (podiel na firme) v presne určenom čase. Tento čas sa nazýva vesting period. Podiel určený pre rozdelenie medzi zamestnancov sa volá stock option pool.

Mnoho ľudí sa čuduje, keď si prečítajú v lifestylových magazínoch, koľko nových milionárov pribúda každý rok. Pýtajú sa, kde asi tie svoje peniaze zarobili. Normálnou prácou sa také sumy predsa zarobiť nedajú. Pravda je, že dajú. Akurát musíte pracovať v správnych firmách so správnymi ľudmi. Vo firmách, ktoré majú správnu víziu a z ľuďmi ktorých motivácia nie sú ich výplaty, ale okrem iného aj vlastnícky podiel v skvelej firme. Je samozrejmé, že takých startupov u nás veľa nie je, ale vyhovárať sa na to nedáva nezmysel. Každý šikovný človek, ktorý vie čo hľadá, si svoju super firmu nájde. Ak sa dnes nejaká firma prezentuje, že je startup z globálnym potenciálom a nemá stock option plan pre svojich vlastných ľudí, tak to s tou ambíciou asi nemyslí úplne vážne. Špičkových ľudí si totiž môže dovoliť len taká firma, ktorá ich dokáže aj špičkovo ohodnotiť.

Tento článok som napísal preto, aby som Vám priblížil motiváciu ľudí, ktorí sú ochotní vzdať sa komfortu stability pre dosiahnutie ambicióznych cieľov. Cieľom nemusia byť vždy len hmotné veci. Môže ním byť aj pocit či presvedčenie, že vo svojom živote robíte tie správne veci.

Pridaj komentár