Odlišné myslenie

Jeden zo základných stavebných kameňov môjho konceptu je odlišné myslenie. Tvoriť nové prístupy a vyhľadávať nové príležitosti ma baví a je to vždy výzva. Dnes preto napíšem niečo, čo považujem za základ ako v tradingu, tak aj v biznise. Je to síce trochu nekonvenčný prístup, ale ja mu verím a snažím sa ho aplikovať vždy, keď je to možné.

Unikátne myšlienky

Verím v jednoduché a pritom unikátne myšlienky. Myšlienky, ktoré si vyžadujú myslenie nekonvenčné, kreatívne a odlišné. Hovorí sa tomu tiež myslenie „out of the box“. Fundamentálne bývajú tieto myšlienky tak silné, že ich implementáciou získavate na svoju stranu extrémnu výhodu. Schválne som nenapísal konkurenčnú výhodu, pretože sa snažím vyhľadávať príležitosti tam, kde konkurenciu nevidím. Áno, viem že to znie zvláštne, pretože zaužívaný názor je, že všetko už bolo vymyslené a konkurencia existuje vždy a všade. Takže len dodám, že s týmto tvrdením nesúhlasím. Pochopiteľne, táto teória nie je z mojej hlavy. Výnimočne ju popísal Peter Thiel v knihe Zero to One.

Príklad.

Pred pár rokmi sme mali testovať algoritmus, ktorý vyhľadával disproporcie v oceňovaní úrokových derivátov. Úrokové deriváty sú finančné produkty, ktoré sa bežne obchodujú na derivátových burzách po celom svete. Znie to trochu zložito, ale v skutočnosti je to celkom triviálna vec. Tak ako tak, pre príklad to nie je podstatné. Podstatné je, že náklady na testovanie takýchto produktov v živej produkcii boli dosť vysoké. Zvolili sme preto lacnejšiu alternatívu testovania na burzách, kde sa obchoduje Bitcoin. Bol to prvý malý krok, kde sme uplatnili naše odlišné myslenie. Bitcoin bol zaujímavý, ale bol to tak malý trh, že sme nemali možnosť škálovať. Keď sa už zdalo, že nemá veľký ekonomický význam investovať do vývoja, prišla príležitosť. Objavili sa nové produkty.

Bitcoinové deriváty

Bol to presne ten typ produktov, pre ktoré bol náš algoritmus navrhnutý. Boli sme v správnom čase na správnom mieste a čo je najdôležitejšie, boli sme medzi prvými. Disproporcie na tomto trhu boli obrovské. Spočiatku som vôbec netušil, čo je príčinou. Začal som teda sledovať veľkú komunitu obchodníkov a fanúšikov Bitcoinu na sociálnej sieti, aby som zistil dôvod. Stále som sa však odpovedi nevedel dopátrať. Tak som sa na rovinu opýtal jednoduchú otázku.

“ Viete mi prosím niekto povedať, aká je aktuálna úroková sadzba Bitcoinu? “

(len doplním, že cena akéhokoľvek úrokového derivátu sa odvíja od ceny podkladového aktíva a úrokovej sadzby daného podkladového aktíva. Do výpočtu sa ráta aj čas do exspirácie tohto produktu)

Túto otázku som sa opýtal preto, aby som zistil, aký racionálny tento trh je. Dostal som niekoľko odpovedí. Niektoré boli vtipné, iné sarkastické. Ak si správne pamätám, tak medzi nimi nebola žiadna správna. Skoro všetky odpovede boli:

” Bitcoin nemá úrokovú sadzbu “

Pre mňa to bola v celku zásadná informácia. Ľudia, ktorých veľká väčšina obchoduje úrokový derivát, mi skoro jednohlasne hovorí, že podkladové aktívum tohto derivátu nemá žiadny úrok. Konečne som pochopil, prečo sú produkty tak zle ocenené. Obchodníci obchodujú produkty, ktorým nerozumejú. To čo chcú, je špekulovať na rast Bitcoinu a financovať svoje obchody na dlh, za akýchkoľvek podmienok. V tom momente sme sa rozhodli na trh vstúpiť aj my.

V biznise sa často hovorí, že nejaký účastník trhu získal konkurenčnú výhodu. Príklad uvedený vyššie nepatrí do tejto kategórie. Je to príklad, kedy sme sa rozhodli koexistovať na rovnakom trhu z účastníkmi, ktorí majú odlišný záujem a hlavne odlišné myslenie. Konkurujú si navzájom medzi sebou, pričom vyháňajú úrokové sadzby do extrémov. Ich záujem je generovať profit z pohybu ceny. Pre nás bolo dôležité, že nám tým vytvárali ideálne podmienky pre obchodovanie úrokových diferenciálov.

Vyhľadávanie nových myšlienok a postupov je väčšinou cielená činnosť. Vždy je však možnosť, že objavíte niečo vplyvom náhody. Ak sa objaví takáto príležitosť, treba ju maximálne využiť a investovať všetku energiu do rastu. Ak to neurobíte vy, urobí to niekto iný.

Pridaj komentár